חישוב חסכון במים          
 

מיליוני אנשים ברחבי העולם נהנים ממקלחות אקונולוגיות בבתי מגורים, בבתי מלון ובמועדוני כושר תוך חיסכון ניכר בהוצאות המים והאנרגיה.

בבתי מגורים, מקלחות צורכות את הכמות הגדולה ביותר של מים. כך שהחלפת ראשי המקלחת בלבד מאפשרת למשפחות לחסוך בצריכת המים באופן ניכר. אם נתקין גם חסכם על ברז הכיור באמבטיה, ונחשב את הוצאות האנרגיה הכרוכות בחימום המים, מגיעים לחיסכון אדיר. 

להלן דוגמת חישוב החסכון בהוצאות המים והאנרגיה בבית מגורים אופייני תוך שימוש בראש מקלחת אקונולוגי ובחסכם ברז כיור באמבטיה: